Workshop AVEX systems

Jednodenní workshop pro budoucí franchisory

Využijte nabídky jednodenního workshopu pro budoucí franchisory společnosti AVEX systems. V sídle vaší společnosti uskutečníme workshop pro vedení společnosti a vybrané manažery, kteří mají na starost vývoj nového nebo i optimalizaci stávajícího franchisového systému. Přednášet bude Ing. Aleš Tulpa, který je jednatelem společnosti AVEX systems a členem České asociace franchisingu, kde byl po dobu 5 let prezidentem.

Podívejte se na některá vybraná témata, na které se workshop zaměřuje:

1. Fungování frachisového podnikání

Na našem workshopu se dozvíte:

 • jak funguje franchisové podnikání v praxi
 • vysvětlíme vám základní pojmy, principy a hlavní atributy franchisingu
 • výhody a nevýhody franchisového podnikání jak pro franchisora, tak pro franchisanta a zákazníka
 • pro koho je franchising vhodný a z jakých důvodů
 • jaké výhody by zavedením franchisového podnikání mohla získat vaše společnost
 • kde a jak hledat budoucí partnery pro franchising
 • kde převážně hledají franchisanti franchisové systémy, o které mají zájem
 • jaká je aktuální situace franchisingu na českém trhu a jaké jsou její předpoklady vývoje
 • zajímavé informace o franchisových systémech v ČR a mnoho dalšího

2. Franchising existujících firem na trhu a vývoj vlastního franchisového konceptu

V této části se zabýváme především těmito tématy:

 • předpoklady pro úspěšný vývoj franchisového konceptu
 • etapy vývoje franchisového systému
 • celková doba vývoje vlastního franchisového systému
 • náklady na vývoj vlastního franchisového systému
 • vlastní zkušenosti při vývoji franchisového konceptu a doporučení
 • příklady důležitých součástí budoucího franchisového konceptu a tzv. franchisového balíku – obvyklá struktura, franchisové příručky, franchisová smlouva, úloha zkušeného franchisového poradce, zdokonalování systému atd.

3. Strategie expanze kvalitních franchisových systémů na nové trhy

Zde se zaměřujeme na obvyklé strategie expanze mezinárodních franchisových sítí. Účastníkům sdělíme své zkušenosti a doporučíme, čeho se vyvarovat nebo sdělíme zkušenosti jiných franchisových sítí při rozvoji svých konceptů.

V případě zájmu o realizaci workshopu pro budoucí franchisory nás neváhejte kontaktovat.

AVEX systems │ Franchisové podnikání – odkaz na naše webové stránky: