Cíle České asociace franchisingu

Podívejte se, jaké jsou hlavní cíle a úkoly České asociace franchisingu a které služby poskytujeme svým členům:

 

  • reprezentovat franchisovou formu podnikání
  • být odborným garantem franchisového podnikání nejen v České republice, ale i v zahraničí
  • informovat laickou a odbornou veřejnost, jaká je podstata a význam franchisingu
  • propagovat franchisovou formu podnikání v České republice
  • sdružovat úspěšné a trvale působící franchisové podnikatelské subjekty
  • poskytovat nejen svým členům, ale i zájemcům o franchising informace a odborné znalosti o franchisingu
  • podporovat makroekonomické přínosy franchisingu
  • pomáhat českým podnikatelům v oblasti franchisingu při exportu jejich franchisových systémů do zahraničí a zároveň i podporovat import úspěšných zahraničních franchisových systémů
  • udržovat kontakty s institucemi a franchisovými svazy
 

Česká asociace franchisingu │ Členství v ČAF – odkazy na naše webové stránky:

 

 

VYŽÁDEJTE SI
NAPIŠTE KOMENTÁŘ
VYŽÁDEJTE SI
B2BB2C
Česká asociace franchisingu
Adresa
Těšnov 5
Praha 1
110 00
Pracovní doba
+420 222 513 691
Web
E-mail
+420 728 948 479
Fráze
cíle ČAF, služby členům ČAF, franchising
MAPA