DryBand CZ

Izolace proti vlhkosti

Trápí Váš objekt vzlínavá vlhkost? Vlhkost ve zdivu je častým problémem mnoha objektů. Vzlínavá vlhkost je způsobena přirozeným fyzikálním jevem, během kterého voda vzlíná z vnějšího prostoru a dostává se kapilárami do stavby, a to přímým kontaktem zdiva se zemí. U starých domů a staveb způsobuje zvýšenou vlhkost ve zdivu nedostatečná hydroizolace a také časem způsobené závady na konstrukci.

  

Kde se vlhkost ve zdivu objevuje?

Vlhkost ve zdivu se projevuje klasickými vlhkostními mapami a to většinou v oblastech, kde dochází ke styku obvodových a nosných středových zdí, v koutech podél obvodu a v místech schodišťových těles. Přímým kontaktem se zavlhlou zdí a přestupem vodní páry z prostoru, se může vlhkost dostat jak do stropů, tak i kleneb. Koberce se mohou díky vlhkosti vzdouvat a dřevěné podlahy rozpadat hnilobou. Vzlínající vlhkost může v některých případech dosahovat u obvodových zdí dokonce i 6 metrů výšky.

Pokud Vás trápí problém vlhkosti ve zdivu, je třeba ho začít řešit co nejdříve, jelikož vlhkost ve stavebních materiálech zhoršuje jak statické, tak i tepelné a estetické funkce zdiva. Zároveň vede i k růstu mikroorganismů a k výkvětům soli. Proto je bydlení a pobyt v takto postižených domech zdravotně závadný a vede ke vzniku různých alergií, ale také i k závažným onemocněním. Izolace proti vlhkosti je tak Vaším ideálním řešením tohoto problému.

Izolace proti vlhkosti s přístrojem DryBand 

Přístroj DryBand RC Vám pomůže při vysušování zdiva v rodinných domech, průmyslových objektech, památkově chráněných objektech a ve stavbách, které jsou postiženy vlhkostí. Náš přístroj je sestrojen na základě využívání elektroosmotického jevu, a tak objekt bude odvlhčen bez mechanických zásahů do jeho konstrukce.

DryBand CZIzolace proti vlhkosti  - odkazy na naše webové stránky: