Seznam společností

  • Česká asociace franchisingu

    Česká asociace franchisingu sdružuje podnikatelské subjekty, které úspěšně a trvale působí v oblasti franchisingu a podporuje jejich rozvoj.