Jak funguje fotovoltaika?

Principem fotovoltaikyje přeměna slunečního záření na elektrickou energii. Vědecky je tento proces označován jako fotovoltaický jev, při kterém dopadá sluneční světlo na fotovoltaický článek. Fotovoltaický článek následně emituje elektrony a tak dochází ke vzniku stejnosměrného elektrického proudu, který je možné dále využít v domácnostech nebo například k ohřevu vody.


Fotovoltaické články jsou polovodičové součástky složené do fotovoltaických panelů. Tento fyzikální jev je podstatou fotovoltaiky.

Fotovoltaika uspoří Vaše peníze

Fotovoltaika v současné době umožňuje realizovat významné finanční úspory. Sluneční záření poskytuje významné množství energie, které dokážeme díky fotovoltaice využít ve Váš prospěch. Přitom cena pořízení fotovoltaiky se díky neustále zdokonalovaným technologiím průběžně snižuje. Zároveň lze při pořízení fotovoltaiky získat zajímavé dotace, a tak si fotovoltaiku může pořídit a zároveň využívat její výhody opravdu každý z nás.

Česká legislativa - Zákonné úpravy využití fotovoltaiky

Energetické distribuční společnosti jsou na základě příslušných zákonů EU povinny vykupovat elektrickou energii produkovanou alternativními energetickými zdroji – obnovitelnými zdroji.

  • Zákon: 458/2000 Sb., v § 23 odst. 1 stanoví právo výrobce připojit svůj energetický zdroj k elektrizační soustavě za splnění konkrétních podmínek stanovených tímto zákonem
  • Zákon: 158/2000 Sb., resp. jeho novela z listopadu 2010 osvobozuje od takzvané solární daně ve výši 26 resp. 28 % všechny fotovoltaiky s instalovaným výkonem do 30 kWp, které jsou instalovány na střechách budov nebo jejich půdorysech
  • Zákon: 330/2010 Sb. (novela zákona 158/2005 Sb.) povoluje výstavbu pouze malých fotovoltaik do 30 kWp, a to pouze na střechách budov nebo jejich půdorysech.

Fotovoltaiky, které jsou připojeny k elektrizační soustavě ve smyslu výše uvedených zákonných norem, mají státem garantovaný výkup produkované elektrické energie po dobu 20 let.

  • Vyhláška: 364/2007 Sb. O podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů.
  • Cenové rozhodnutí č. 4/2012 pro rok 2013 od ERÚ (zdroj: http://www.eru.cz/):
 


Jaké jsou hlavní výhody fotovoltaiky a proč se pro ni rozhodnout?

  • Sluneční záření, které dopadá na Zemi, by dokázalo pokrýt naši potřebu elektrické energie 6000x
  • Fotovoltaika v průběhu vlastní výroby elektrické energie nijak neznečišťuje životní prostředí a neprodukuje žádný odpad
  • Fotovoltaické panely potřebují po jejich instalaci jen minimální údržbu, a tak jsou provozní náklady fotovoltaiky ve srovnání s jinými energetickými zdroji velmi nízké
  • Fotovoltaika vykazuje rychlou návratnost vložené investice
  • Technologie, které využívá fotovoltaika, se neustále vyvíjejí a zlepšují.

Zaujala Vás fotovoltaika a rádi byste využili jejích výhod? Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme a doporučíme nejvhodnější technologií pro Vás.

Sollaris | Fotovoltaika, alternativní zdroj energie – odkazy na našich webových stránkách: