Tepelná čerpadla – zajímavý alternativní zdroj energie

Hlavním důvodem, proč využít tepelná čerpadla, je výrazná úspora na provozních nákladech Vašeho domu.

Peníze investované do pořízení vykazují při současných cenách energií velmi vysokou návratnost, která se projeví ve snížených provozní nákladech. Náklady na vytápění lze s využitím tepelného čerpadla snížit až o 50 procent. (Návratnost ve srovnání s přímotopem, plynem a dálkovým vytápěním je v rozpětí 5 až 8 let).

Investicí do tepelného čerpadla zároveň získáte nezávislost na zvyšování cen fosilních paliv, u kterých se do budoucna počítá s růstem. Energie akumulovaná v alternativních zdrojích energie (vzduch, země, voda) se stanem hlavním zdrojem pro vytápění Vašeho domu. Další velkou výhodou tepelných čerpadel je jejich pozitivní vliv na životní prostředí – jejich provoz je bezodpadní a nezpůsobuje žádné emise. Jedná se tedy o velmi čistý zdroj energie, který je schopen zajistit efektivní vytápění Vašeho domu, přípravu teplé užitkové vody, větrání a chlazení. Tepelná čerpadla tak Vám i Vaší rodině nabízejí optimální komfort při velmi nízkých provozních nákladech.

Hlavní výhody vytápění tepelnými čerpadly

  • poskytuje komfort plynového topení za cenu vytápění dřevem
  • není potřeba zajišťovat zásoby paliva
  • odpadá nutnost přikládání paliva a likvidace popela
  • výrazně snižuje prašnost v domě
  • téměř bezúdržbový provoz
  • tento zdroj energie nevyžaduje komín ani skladovací prostory

Jaké jsou nabízeny typy tepelných čerpadel?

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Tepelná čerpadla vzduch - voda umožňují volbu mezi interiérovou nebo venkovní instalací. Montáž se tak provádí buď ve sklepě či garáži nebo venku na zahradě. Zároveň lze využít kompaktních tepelných čerpadel s integrovaným zásobníkem teplé vody a kontrolovaným větráním domu.

Tepelná čerpadla země-voda a voda-voda

Tepelná čerpadla země-voda a voda-voda se instalují v interiérovém prostoru, který nezamrzá. Tato tepelná čerpadla nabízejí kompaktní rozměry a velmi tichý chod, lze je proto instalovat například i v komoře. Některé varianty provedení nabízejí již integrované zásobníky teplé vody.

K čemu tepelná čerpadla slouží?

Tato zařízení je možné využít pro ohřev TUV, vytápění objektů vytápění bazénů, k chlazení nebo rekuperaci vzduchu.

Jak tepelná čerpadla fungují?

Tato zařízení využívají tepla z okolního prostředí. Pro účely vytápění dochází ke kombinaci třech až čtyřech dílů energie z okolního prostředí a jednoho dílu elektrické energie, která je využívána zejména pro „dodávání“ energie z okolního prostředí. Tepelná čerpadla princip – je shodný s fungováním chladničky. Základní odlišností těchto dvou přístrojů je pouze to, že chladnička chladí a tepelné čerpadlo vytápí. V chladničce se výparník využívá na odebírání tepla, které se odvádí pomocí kondenzátoru na zadní straně chladničky. V tepelném čerpadlu naopak výparník teplo z okolního prostředí odebírá a dodává ho prostřednictvím kondenzátoru do vytápěcího systému.

U jakých typů objektů je vhodné tepelné čerpadlo využít?

Prostřednictvím těchto zařízení lze získávat energii ze vzduchu a ze země. V podstatě neexistuje objekt, kde by ho nebylo možné využít. Nejčastěji je využíváno v rodinných domech, chatách, vícegeneračních domech, v průmyslových a administrativních objektech.

Sollaris | tepelná čerpadla – odkazy na našich webových stránkách: