Tepelná čerpadla – princip fungování?

Tepelná čerpadla - princip fungování je obdobný jako u chladničky, která odebírá teplo potravinám a v zadní části teplo odvádí – topí. Tepelná čerpadla - vše zde funguje pouze obráceně a s mnohem větším výkonem. Tepelná čerpadla odebírají teplo vodě, vzduchu nebo zemi a toto odebrané teplo využívají k vytápění, ohřevu teplé vody popřípadě chlazení. Princip tepelných čerpadel je tak velmi jednoduchý.

Proč se rozhodnout pro tepelné čerpadlo?

Nejvýraznějším důvodem pro využití principu tepelného čerpadla je výrazné snížení provozních nákladů Vašeho domu. Cena prořízení tohoto zdroje energie se při současných cenách energií brzy vrátí, a to ve snížených nákladech na provoz. Náklady na vytápění domu lze s využitím principu tepelného čerpadla snížit až o 50 %. Domácnost se zároveň při využití tohoto energetického zdroje stane nezávislou na vývoji cen fosilních paliv, kde lze do budoucna předpokládat růst. Další předností uplatnění principu tepelných čerpadel je pozitivní vliv na životní prostředí, jelikož tato zařízení neprodukují žádné emise.

Tepelná čerpadla – princip v jednotlivých fázích:

1.    Fáze – Vypařování
V tepelném čerpadle koluje chladivo. Toto chladivo odebírá teplo vzduchu, vodě či zemi, čímž změní skupenství z kapalného na plynné a následně se odpařuje.


2.    Fáze – Komprese
Kompresor tepelného čerpadla intenzivně stlačí chladivo zahřáté vlivem přírodních energií o několik stupňů. Při vyšším tlaku stoupá teplota, a tak se stlačením znásobí malý přírůstek tepla na výrazně vyšší teplotu, která se pohybuje kolem 80 stupňů Celsia. Tento fyzikální jev se nazývá komprese.


3.    Fáze – kondenzace
Zahřáté chladivo v tepelném čerpadle poté předá pomocí druhého výměníku teplo vodě v topných tělesech, následně se ochladí a zkondenzuje. Topná tělesa získané teplo vyzáří do místnosti a ochlazená voda v topném okruhu putuje zpět k druhému výměníku pro opětovné ohřátí.


4.    Fáze – expanze
Chladivo v tepelném čerpadle proudí průchodem přes expanzní ventil zpět k prvnímu výměníku, kde se opět zahřeje. Tento koloběh se neustále opakuje.

Sollaris | Tepelná čerpadla – princip – odkazy na našich webových stránkách: