Odeslat dotaz

Franchisant WSI

Staňte se franchisantem WSI

Cílem WSI je vybudovat v České republice a na Slovensku výkonnou síť franchisantů, kteří budou navzájem spolupracovat, a která bude úspěšně konkurovat velkým agenturám, které působí v oblasti internetového marketingu.

Výběru franchisantů věnujeme velikou pozornost. Franchisantem WSI je vysokoškolsky vzdělaný člověk, který má zkušenosti z oblasti consultingu, financí nebo IT. Franchisant WSI ovšem nepotřebuje detailní technickou znalost internetových technologií. Vše je zajištěno subdodavateli WSI – tzv. produkčními centry.

Franchisanti WSI mají zajištěno školení v centrále firmy formou mnoha eLearningových kursů, webinářů a odborných článků. Nejnovější trendy v oboru a nejlepší zkušenosti úspěšných franchisantů jsou sdíleny na WSI konferenci, která je pravidelně dvakrát do roka.

Jaké jsou základní předpoklady úspěšných kandidátů?

  • mít touhu a čas podnikat
  • dorozumět se v anglickém jazyce
  • mít chuť se trvale vzdělávat
  • počítat s počáteční investicí, která se v závislosti na typu licence pohybuje od 750.000,- Kč a do 1.250.000,- Kč

Jak probíhá výběrové řízení?

Výběrové řízení trvá většinou 2-4 týdny a zahrnuje 8 kroků, v kterých se kandidát detailně seznámí se systémem WSI a se všemi aspekty, které jsou nezbytné pro rozhodování. Rovněž se WSI seznámí s kandidátem a to osobnostním testem, rozhovorem s master franchisantem WSI pro ČR a SK a dvěma rozhovory s pracovníky centrály v Torontu.

Chcete se stát franchisantem a máte zájem o franchisu WSI? Neváhejte nás kontaktovat.

WSI franchise| Staňte se franchisantem WSI - odkazy na naše webové stránky: