Nýty duté, poloduté a plné – kovová výhoda při spojování elementů

Nýty jsou nepostradatelnou a klíčovou součástí různýchmetalurgických odvětví a odvětví zpracování kovů, jako např. železářství a ocelářství. Nýty se vyrábí různými způsoby a v různých tvarech – s plochou, vypuklou a ozdobnou hlavou, v různých délkách a velikostech. Plné, poloduté a duté nýty jsou nejobvyklejší a jsou dostupné za různé ceny.

Nýty jsou trvalé  mechanické spojovací elementy, které se používají k výrobě neoddělitelných spojů. Nýty se podle účelu použití vyrábějí z oceli, mosazi, mědi, hliníkových slitin a dalších kovů. Typicky mají nýty hladký válcovitý tvar se zaoblenou hlavou a dříkem.

Podle tvaru rozlišujeme nýty duté, poloduté a plné. Plné nýty jsou podle archeologických nálezů jedním z nejstarších a nejspolehlivějších typů spojovacích prostředků, pocházejících z doby bronzové. Plné nýty mají zaoblenou hlavu a používají se k nýtování tvrdších kovů a robustních materiálů. 

duté nýty

Poloduté a duté nýty mají otvor a se používají  k nýtování tenkých plechů a pružných a křehkých materiálů (např. pryže, kůže a keramiky).

Nýtování je technologický proces, který se používá ve většině průmyslových odvětví a zahrnuje použití nýtu ke spojení dvou nebo více samostatných dílů.

To se provádí tak, že se špička nýtu zasune do vyvrtaného otvoru a hlava zůstane venku. Hlavu nýtu se pak zploští a zdeformovaný nýt tak trvale spojuje díly.

Použitím nýtů a nýtování  zabráníme teplotním deformacím, které mohou nastat při jiných formách spojování, např. svařováním.

Nejběžnější jsou dva způsoby nýtování – nýtování za studena nebo za tepla. Nýtování za studena je vhodné pro ocelové nýty o průměru menším než 10 milimetrů a pro nýty z barevných kovů (měď, mosaz a hliník). Nýt se v otvoru trvale deformuje a zcela vyplní otvor v nýtovaných dílech. Nýtování za tepla se používá v případě ocelových nýtů o průměru větším než 10 milimetrů. Nýty se nejprve v peci nebo ve speciálním zařízení zahřejí na cca 1000 °C, poté se vloží do spoje a snýtují. Během chlazení se nýt smrští a nýtované díly silně stlač.


nýty

Existuje však také přímé a nepřímé nýtování. Při přímém nýtování je jako nýt použita část materiálu jednoho ze spojovaných dílů. Tento způsob nýtování se provádí nejčastěji za studena. Při nepřímém nýtování je však nýt samostatnou součástí, která se vkládá do vytvářeného nýtového spoje.

Ceny plných, polodutých a dutých nýtů závisí na materiálech a velikosti. Různé firmy nýty často vyrábějí na objednávku. Nýty jsou mimořádně všestranné nástroje, které lze použít mnoha různými způsoby, alidem už dlouho usnadňují život.