Šrouby – spojovací elementy valcovité nebo kuželové formy s závitem

Šrouby jsou valcovité nebo kuželové spojovací elementy. Sestavení jsou z závitu pro spojovací a hlavy, která umožní šroubování. Šroub můžeme přišroubovat do většího strojového částu nebo dva časty spojíme se šroubem a maticou. Ve srovnání s hřebíky, jsou šrouby umožní větší tvrdost spoje, a současně také vydrží natažení. Vruty mají ve srovnání s hřebíky třikrátnou moc. Kromě toho je šroubové spojení velice lehčí vymout, ale materiál se při tom nepoškodí.

Šrouby

Šrouby dělíme podle:

  • dimenzí;
  • závitu (metrický nebo palcový závit);
  • materiál (ocel, nerezová ocel anebo inox, mosaz, hliník, nylon);
  • formy hlavy (šestúhelná, válcová, kulatý, sesutí);
  • účelu (dřevéný, pro plech, beton, samořezný);
  • pevnostní třída;
  • drážka v hlavě (rovný zářez, imbus, příčný, torx, šestúhelný klíč); a podle
  • speciálních vlastnosti (speciální šrouby – vyrobění šroubů na objednávku a požadování kupců)
 

Vyrobění šroubůVyrobění šroubů ze různých materiálů

Ocelové šrouby jsou k dispozici v holé anebo nezpracovaný a v galvanické propracované formy.  Nezpracované varianty jsou zamýšlené pro použití ve vnitřních místech a částech strojů. U galvanických variant se o ochranu  stará vrstva zinku nebo niklu, protože jsou vhodné pro vnější použití. Kvůli ochranné vrstvy mají také krásnější vzhled. Šrouby ze různobarevných kovů, jako mosaz, strojový mosaz nebo strojový bronz, jsou nerezové, použivájí se avšak mimo jiné ve kouli hygieny a pro dekorativní účely.Ale je materiál na rozdil od ocele méně odporující na břemena.

Vnější použití jsou plánovaný také nerezové ocelové šrouby ze tvrdé slitiny. Jde se o velice odporující šroubech, které slouží svému účelu také na místech, která jsou stále vysazování vlhkosti nebo kemickým břemenům, na prřiklad v sklepi, na střeše a v bazénech. Používají se také pro čluny, vozidla a vybavení v laboratořích.

Vyrobění a prodej šroubů na objednávku

Ve firmě Zakrajšek d.o.o. vedle pojistných svorníků, nýtu a os vyrobíme také šrouby. K dispozici jsou také metrické šrouby (plné nebo poloduté) s normováním závitem, hovorově znamé také jako kovové šrouby. Ty mají po válcovém závitu rovnoměrně distribuovaný závit, rozeznamé je po značce M v kombinace s čisly, které uvádějí tloušt'ku (průměr) a

Vyrobění šroubů avšak ve naší firmě není omezené jen na jednoduché kovové šrouby. Na objednávku jsou k dispozici také speciální šrouby, které můžou mít otvor ve stonku a různé zuby na hlavě a pod ní. Pro vás vyrobíme metrické a speciální šrouby tloušt'ky  od M 2,5 do M 6 a délky až 40 milimetrů.

Zakrajšek d.o.o. - vyrobění a prodej šroubů na objednávku. Vítejte na naši internetovou stránku.

Zakrajšek d.o.o. | Šrouby, vyrobění šroubů, prodej šroubů, speciální šrouby – odkazy do naší internetové stránky: